Informace o zpracování osobních údajů

Prosíme, věnujte několik minut následujícímu textu. Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů. Níže naleznete informace o rozsahu a způsobu zpracování vašich osobní údajů.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je jednání o smlouvě a plnění smlouvy, kterou uzavřete se Správcem, a dále jednání o smlouvách, které můžete mít zájem uzavřít s dalšími subjekty (Dodavatelé), plnění právních povinností Správce (zejména v oblasti účetní a daňové) a Dodavatelů a dále oprávněný zájem Správce a Dodavatelů na kvalitě služeb Správce a ochraně práv a vymáhání právních nároků Správce a Dodavatelů.

Kdo bude s vašimi údaji pracovat

Správcem Vašich osobních údajů je společnost kalkulator.cz, s.r.o., IČO: 09047948, se sídlem Zubatého 295/5, Praha 5, 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 329773 („Správce“). Správce můžete kontaktovat na adrese jeho sídla nebo e–mailem info@kalkulator.cz.

O jaké osobní údaje se jedná

Shromažďujeme Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje (zejména jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, adresa, státní příslušnost, rodné číslo, datum narození, IČO), údaje potřebné pro posouzení Vašich potřeb v oblasti dodávky energií (zejména údaje o využívaných odběrných místech, sjednaných smlouvách a tarifech a aktuální a/nebo předpokládané spotřebě.

Proč údaje zpracováváme (účel) a doba zpracování

Účelem zpracování je:

 • zpracování indikativních nabídek za účelem jednání o uzavření smluv s Dodavateli
 • jednání o uzavření smlouvy o využívání portálu kalkulator.cz
 • plnění smlouvy o využívání portálu kalkulator.cz, a případně ochrana našich práv vymáhání našich právních nároků
 • jednání o uzavření smluv o dodávkách energií s Dodavateli
 • plnění našich právních povinností, zejména v oblasti účetní a daňové
 • vývoj produktů a služeb
 • personalizace Vaší uživatelské zkušenosti
 • vylepšování našich stránek
 • vylepšování zákaznických služeb
 • zasílání periodických zpráv, včetně případných dotazníků
 • Serverové logy zpravidla neuchováváme déle než 365 dnů. Veškeré údaje získané během registrace uchováváme po dobu trvání Vašeho uživatelského účtu, a dále po dobu nezbytnou pro ochranu našich práv a vymáhání našich právních nároků.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Uplatňujeme řadu bezpečnostních opatření k ochraně Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Jedná se o technická bezpečnostní opatření (zabezpečení virtuálních serverů, logování přístupů, zabezpečené uložení listinných dokumentů a podobně) a organizační opatření (omezení přístupu pracovníků v souladu s vnitřními předpisy).

Komu můžeme údaje předat

Správci mohou společně, nebo každý z nich jednotlivě, Vaše údaje předat zpracovatelům, který jim poskytují IT služby a další podpůrné služby. Někteří zpracovatelé mohou s údaji pracovat i v jiném státě EU. Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo EU.
Vaše osobní údaje můžeme předat Dodavatelům, o jejichž služby projevíte zájem.

Vaše práva

V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů, můžete od Správců požadovat přístup k Vašim osobním údajům, informaci o jejich zpracování, jejich opravu nebo výmaz, můžete chtít, aby Správci omezili zpracování, můžete vznést námitku proti zpracování a chtít vysvětlení a nápravu, a můžete využít práva na přenositelnost údajů. U zpracování, ke kterému potřebujeme Váš souhlas, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv, kontaktujte písemně Správce (lze i elektronickou formou na adresu info@kalkulator.cz). Můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Více informací se dočtete na webové stránce www.kalkulator.cz/cookies Cookies využíváme ke sledování počtu návštěvníků na našich webových stránkách a jejich analýze. Následně používáme cookies k monitorování pohybu návštěvníků na našich webových stránkách. Ke sledování návštěvnosti využíváme nástroje třetí strany, konkrétně Google Analytics, Smartlook a HotJar.