ČEZ
ČEZ

ČEZ

ČEZ, a.s., (České energetické závody), je dominantním hráčem na trhu s elektřinou v České republice a patří mezi největší energetické firmy ve střední a jihovýchodní Evropě. Od svého vzniku v roce 1992 se firma rozrostla nejen v domácím prostředí, ale i v zahraničí, kde působí v sedmi zemích a dodává energie do několika dalších.

ČEZ se zaměřuje především na těžbu a prodej uhlí, a také na produkci elektřiny z různých zdrojů včetně jaderných, uhelných, vodních, větrných a solárních elektráren.

V posledních letech skupina ČEZ intenzivně pracuje na snížení svého dopadu na životní prostředí s cílem dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050. Toto úsilí zahrnuje postupné uzavírání starších uhelných elektráren a jejich nahrazování modernějšími a ekologičtějšími zdroji energie. ČEZ také rozvíjí své aktivity v oblasti obnovitelných zdrojů a plánuje výrazné rozšíření kapacity instalovaných obnovitelných zdrojů na 6 000 MW do roku 2030.

Kromě elektřiny a plynu ČEZ nabízí širokou škálu služeb přímo zákazníkům, od online správy účtů po elektromobilitu a mobilní volání. Společnost také provozuje rozsáhlou síť poboček po celé ČR a významně se angažuje ve veřejně prospěšných aktivitách prostřednictvím Nadace ČEZ, která podporuje projekty zaměřené na zlepšení kvality života v regionech, kde firma působí.

V důsledku svých aktivit a strategie se ČEZ stále více profiluje jako moderní a sociálně odpovědná společnost, která se snaží reagovat na současné i budoucí výzvy v energetickém sektoru.

ČEZ
ČEZ

Adresa

Duhová 2/1444 140 53 Praha 4 Česká republika

Časté dotazy