Storno

Storno je předčasné vypovězení pojistné smlouvy. Může k tomu dojít při porušení smluvních podmínek jak ze strany pojistitele, tak ze strany pojišťovny. Všechny podmínky jsou sepsány v pojistné smlouvě.

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz