Pojišťovací makléř

Pojišťovací makléř je fyzická nebo právnická osoba, která zprostředkovává pojišťovatelské služby.