Likvidace pojistné události

Pokud je člověk pojištěn a dojde k pojistné události, nastoupí likvidátor, který se s událostí vypořádá. Jeho úkolem je posoudit pojistnou událost z hlediska pojistných smluv a určit výši pojistného plnění. Zákonná lhůta k posouzení likvidace jsou tři měsíce.

Rychlost likvidace a její celkově hladký průběh, jsou důležitá kritéria pro správný výběr pojišťovny.

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz