Emise

Emise označují škodlivé látky vypouštěné do ovzduší.

Emise označují škodlivé látky vypouštěné do ovzduší. Největšími tvůrci emisí jsou továrny a automobily se spalovacími motory. Pro motorová vozidla platí limity a pravidla ohledně emisí - stará auta vypouštějící do vzduchu více plynů a už nemohou legálně jezdit.

Přečtěte si více