Pojistitel, pojistník a pojištěný

Tři pojmy, které se pletou. Kdo je kdo?

Pojistitel je vlastně pojišťovna. Jde o právnickou osobu s právem provozování pojišťovací činnosti na území České republiky. Její činnost, práva a povinnosti jsou ošetřeny speciálními předpisy.

Pojistník je právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu s pojistitelem, kde se zavázala k úhradě pojistného. Nemusí to být ten stejný člověk jako pojištěný.

Pojištěný je právnická nebo fyzická osoba, na jejíž život, zdraví, majetek nebo třeba odpovědnost za škoda se vztahuje jisté pojištění ustanovené pojistnou smlouvou. Pokud je pojištěný tím, kdo smlouvu uzavřel, je současně i pojistníkem.

Pokud potřebujete vysvětlit význam dalších slov, použijte slovník cizích slov.

Přečtěte si více