Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany kryje soudní i mimosoudní výlohy na hájení práv pojištěného. Lze pojistit fyzické i právnické osoby. Z pojištění právní ochrany lze hradit třeba honorář právního zástupce, znalecké posudky nebo náklady na soudní řízení.

Druhy pojištění právní ochrany:

  Právní ochrana řidiče
  Právní ochrana vlastníků vozidel
  Právní ochrana rodiny
  Právní ochrana vlastníka nemovitosti
  Právní ochrana podnikatelů
  Právní ochrana pro případ pracovněprávních sporů
  Právní ochrana pro případ úrazu

Pojištění NEKRYJE:

  Pokuty
  Náklady, které musí hradit někdo jiný než pojištěný
  Právní spory mezi vámi a pojišťovnou právní ochrany
  Prosazování zájmů vás jako pojištěného v insolvenčním řízení
  Uplatňování nároků, které na vás byly převedeny

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz