Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany kryje soudní i mimosoudní výlohy na hájení práv pojištěného.

Pojištění právní ochrany kryje soudní i mimosoudní výlohy na hájení práv pojištěného. Lze pojistit fyzické i právnické osoby. Z pojištění právní ochrany lze hradit třeba honorář právního zástupce, znalecké posudky nebo náklady na soudní řízení.

Druhy pojištění právní ochrany:

Právní ochrana řidiče
Právní ochrana vlastníků vozidel
Právní ochrana rodiny
Právní ochrana vlastníka nemovitosti
Právní ochrana podnikatelů
Právní ochrana pro případ pracovněprávních sporů
Právní ochrana pro případ úrazu

Pojištění NEKRYJE:

Pokuty
Náklady, které musí hradit někdo jiný než pojištěný
Právní spory mezi vámi a pojišťovnou právní ochrany
Prosazování zájmů vás jako pojištěného v insolvenčním řízení
Uplatňování nároků, které na vás byly převedeny

Pojmy

Přečtěte si více