Smluvní pokuta

Smluvní pokuta je jednou z možných forem utvrzení závazku. Používá se v případě, kdy vzniká obava, že by mohlo dojít k porušení smluvních povinností.

Pokud tedy jedna strana poruší svou povinnost ze smlouvy (například je v prodlení s uhrazením dlužné částky), oprávněnému vzniká nárok na zaplacení smluvní pokuty povinným. Navíc se smluvní pokuta musí hradit i v případě, že žádná reálná škoda nevznikla. Smluvní pokuta nevyplývá automaticky ze zákona, proto je potřeba ji předem ve smlouvě sjednat.

Podobné často kladené otázky

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz