Následné pojistné

Následné pojistné je termín pro druhou a každou další platbu pojistného.

Následné pojistné je termín pro druhou a každou další platbu pojistného. Vždy je splatné prvního dne pojistného období (měsíc, čtvrtrok, rok…). Není-li v této době pojistné zaplacené, pojišťovna má nárok na úroky z prodlení.

Pojmy

Přečtěte si více