Akceptace

Jako akceptace se obecně považuje přijetí určitého návrhu.

Jako akceptace se obecně považuje přijetí určitého návrhu. V právu akceptace obvykle znamená přijetí smlouvy. Akceptace nemusí být vždy výslovná, ale musí z ní jasně vyplývat souhlas s obsahem smlouvy - například poskytnutí požadovaného plnění.

Pojmy

Přečtěte si více