Obnosové pojištění

Obnosové pojištění znamená, že v případě pojistné události získá oprávněná osoba jednorázové či opakované pojistné plnění v rozsahu dle pojistné smlouvy.

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz