Pojistná událost

Pojistná událost je událost, při které vzniká nárok na pojistné plnění a vyplacení pojistné částky.

Pojistná událost je událost, při které vzniká nárok na pojistné plnění a vyplacení pojistné částky. Pojištěný má povinnost ji co nejdříve nahlásit své pojišťovně. Po nahlášení pojišťovna zahajuje likvidaci pojistné události, kde prošetří všechny náležitosti.

Pojmy

Přečtěte si více