Smíšené životní pojištění

Smíšené životní pojištění je kombinace pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ dožití.

Smíšené životní pojištění je kombinace pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ dožití. Pojišťovna se smlouvou zavazuje k vyplacení částky, kterou u ní pojistník našetří a to buď přímo jemu, nebo osobě jím určené.

Pojmy

Přečtěte si více