Konec pojištění

Jako konec pojištění označujeme okamžik, kdy končí platnost pojistné smlouvy. Vždy se tak děje k určitému datu, které je uvedeno ve smlouvě. V současné době se smlouvy automaticky prodlužují, pokud jedna ze stran nerozhodne jinak.

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz