Pojistné a jeho cena

Pojistné je cena za poskytnutí pojištění. Je definováno jako úplata za soukromé pojištění. Výše pojistného závisí na pojišťovně a vybraném produktu.

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz