Pojistné

Pojistné je cena za poskytnutí pojištění.

Pojistné je cena za poskytnutí pojištění. Je definováno jako úplata za soukromé pojištění. Výše pojistného závisí na pojišťovně a vybraném produktu.

Pojmy

Přečtěte si více