Jaderné štěpení

K čemu slouží jaderné štěpení a při jakém procesu probíhá?

Jaderné štěpení je speciální proces, který se využívá v reaktorech elektráren pro výrobu tepelné energie. Dochází zde ke štěpení atomových jader odstřelováním neutrony. Jádro atomu se při štěpení rozdělí na dvě části, které se od sebe velkou rychlostí vzdalují, zatímco jsou zpomalovány ostatními atomy. Pohybová energie se tak mění na tepelnou. Pro štěpení se nejčastěji používá uran a plutonium. Je nutné taky používat tzv. moderátor pro zpomalení pohybu atomů. Nejčastěji se používá voda, která zároveň slouží ke chlazení.

Jaderné štěpení je zneužíváno i při výrobě zbraní hromadného ničení. Při výrobě atomových bomb není přítomen moderátor a dochází zde k neřízené štěpné reakci. Výsledkem je atomový výbuch. Nejznámější využití atomových bomb je bombardování Hirošimy a Nagasaki.

Přečtěte si více

Podobné často kladené otázky