Renta

Renta představuje kompenzaci ušlého výdělku v případě úrazu a následném uzdravování.

Renta představuje kompenzaci ušlého výdělku v případě úrazu a následném uzdravování. Vyplácet se může i pozůstalým v rámci životního pojištění.

Pojmy

Přečtěte si více