Atomový pool

Atomový pool je sdružení více pojistitelů nebo zajistitelů. Cílem je sdružení finančních zdrojů a zmenšení případného rizika. Atomový pool nejdříve musí být pouze na nadnárodní úrovni a až poté se může stát členem mezinárodního sdružení.

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz