Atomový pool

Atomový pool je sdružení více pojistitelů nebo zajistitelů.

Atomový pool je sdružení více pojistitelů nebo zajistitelů. Cílem je sdružení finančních zdrojů a zmenšení případného rizika. Atomový pool nejdříve musí být pouze na nadnárodní úrovni a až poté se může stát členem mezinárodního sdružení.

Pojmy

Přečtěte si více