Regres

S pojmem regres se v pojišťovnictví můžete setkat v případě práva na náhradu pojistného plnění. Takovou povinnost může mít i sám pojištěnec, když se prokáže, že pojistná událost vznikla například protiprávním jednáním, nebo jinak porušil pojistnou smlouvu. Často se regres vztahuje na způsobenou nehodu pod vlivem alkoholu.

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz