Regres

Regres je právo na náhradu pojistného plnění.

S pojmem regres se v pojišťovnictví můžete setkat v případě práva na náhradu pojistného plnění. Takovou povinnost může mít i sám pojištěnec, když se prokáže, že pojistná událost vznikla například protiprávním jednáním, nebo jinak porušil pojistnou smlouvu. Často se regres vztahuje na způsobenou nehodu pod vlivem alkoholu.

Pojmy

Přečtěte si více