Pojistník, provozovatel a vlastník

Na pojistné smlouvě o pojištění vozidel mohou vystupovat mimo pojistitele (pojišťovna) až 3 další osoby - pojistník, provozovatel a vlastník.

Pojistník může být kdokoliv, kdo uzavírá pojistnou smlouvu

Provozovatel je ten, kdo vozidlo užívá.

Vlastník je vždy uveden ve velkém technickém průkazu. Povinností vlastníka je zajistit, aby vozidlo bylo pojištěné.

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz