Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti

Kryje rizika, které může pojištění způsobit třetí straně na majetku, nebo zdraví, jakožto vlastník nemovitosti.

Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti bývá součástí pojištění nemovitosti, případně se dá sjednat jako připojištění. Kryje rizika, které může pojištění způsobit třetí straně na majetku, nebo zdraví, jakožto vlastník nemovitosti. Může se jednat i o nemovitost ve výstavbě nebo v demolici. Jako příklad lze uvést například prasknutí vodovodního potrubí a vytopení sousedů.

Pojmy

Přečtěte si více