Úrazové pojištění v rámci cestovního pojištění

Pokud si rozšíříte cestovní pojištění o úrazové pojištění, tak vám pojistka zahrnuje pojistné plnění v případě trvalých následků úrazu, smrt na následky úrazu a odškodné. Pojistné plnění vám vyplatí po návratu z cesty nebo případně pozůstalým osobám. V případě, že již máte úrazové pojištění např. u životního pojištění, pojistné plnění se vám sčítá a můžete jej tak čerpat současně od několika i různých pojišťoven.

Důležité jsou v tomto případě definice. Jako úraz je zde bráno “neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt“. Za úraz se považují také újmy na zdraví, případně smrt, které byly pojištěnému způsobeny:

-chorobou, která vznikla výlučně následkem úrazu

- místním hnisáním po vniknutí choroboplodných zárodků do otevřené rány způsobené úrazem nebo nákazou tetanem při úrazu

- diagnostickými, léčebnými a preventivními zákroky vykonanými s cílem léčit následky úrazu

- tonutím, utonutím

- zvýšením svalové síly vyvinuté na končetiny nebo páteř, následkem kterého dojde k vymknutí kloubu nebo k přetržení nebo natržení svalů, šlach, vazů nebo pouzder

- elektrickým proudem nebo úderem blesku

Pozor si však musíte dát opět na výjimky. Úrazové pojištění není platné například při zhoršení následků úrazu z důvodu úmyslného nebo vědomého nevyhledání zdravotní péče pojištěným nebo vědomého nerespektování rad a doporučení lékaře, pokud pojištěný prodělal úraz již před počátkem platnosti pojištění a trpí v současné době jeho následky. Ve výlukách většinou bývají také situace, ve kterých dojde ke vzniku a zhoršení břišní nebo tříselné kýly libovolného druhu, při vzniku infekčních chorob, i pokud byly přeneseny zraněním nebo například při vzniku následků diagnostických, kosmetických, estetických a jiných léčebných či preventivních zákroků, které nebyly vykonány s cílem léčit následky úrazu.

Podobné často kladené otázky

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz