Sociální důchodové pojištění

Důchodové, stejně jako zdravotní pojištění, je zákonem povinné a je založeno na principu pravidelného placení příspěvku. Pojistné, které tímto způsobem stát vybere, jsou příjmem státního rozpočtu. Sociální pojištění zahrnuje:

    nemocenské pojištění
    důchodové pojištění
    příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Povinnost toto pojištění platit mají zaměstnavatelé za své zaměstnance, OSVČ a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili.

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz