Transformátor - výpočet počtu závitů transformátoru

Jak si navrhnout funkční transformátor? Jak spočítat počet závitů? Návrh transformátoru včetně kalkulace.

Jak funguje Transformátor?

Transformátor je elektrické zařízení, které slouží pro přenos energie z jednoho obvodu do druhého.

K přeměně napětí v obvodech dochází podle Faradayova zákonu o elektromagnetické indukci. Zákon říká, že napětí indukované ve smyčce je přímo úměrné změně magnetického toku. Pro vynález transformátoru byl klíčový objev dánského fyzika Hanse Christiana Orsteda. Ørsted objevil, že proud plynoucí přes vinutí vytváří magnetické pole. Okolo roku 1815 jako první tento fyzik demonstroval, že elektřina a magnetismus jsou vzájemně propojeny. Více o transformátoru na: transformátor.

transformator - jak to funguje
transformator - jak to funguje
Wiki

Jak navrhnout transformátor - výpočet transformátoru a počet závitů

Pro návrh transformátoru potřebujeme v podstatě vědět tři veličiny. Zbytek dopočítáme. Základ tvoří napětí primáru, napětí sekundáru a proud sekundáru. Nejdříve si rozmyslíme na co budeme transformátor potřebovat.

1. Krok - vypočítáme výkon sekundáru (v našem případě):

P = U*I | v našem případě tedy: 12*2 = 24W

Protože transformátory nemají 100% účinnost, měli bychom k výkonu připočítat cca 15% výkonu navíc.

2. krok - vypočítáme proud tekoucí primárem:

I = P / U | v našem případě tedy: 27,6 / 230 = 0,12A

Tento údaj se nám ude hodit při dimenzování vodiče

3. krok - z výkonu vypočítáme prostředního sloupku - tedy průřez jádra

Kdyby bylo jádro bylo menší než má transformátor by se zahříval

Vzorec: S = DruháOdmocina (P) | v našem případě tedy: DruháOdmocnina (27,6) = 5,25 cm2

Nakonec se pustíme do výpočtu množství jednotlivých závitů vinutí.

np = (45/S) * Up = (45/5,25) * 230 = 1972 závitů

ns = (45/S) * Us = (45/5,25) * 12 = 103 závitů

Kde zjistíme průměry vodičů?

Tabulky-výpočet-návrh-transformátoru
Tabulky-výpočet-návrh-transformátoru
pokusy.chytrak.czObjevte více v Magazínu Kalkulátor.cz