Výpočet elektrického příkonu

Jak vypočítáme elektrický příkon? Jaké veličiny jej určují?

Příkon (P) je množství energie spotřebované za určitou dobu. Vypočítá se jako podíl vykonané elektrické práce (W) a času (t), za který byla tato energie spotřebována. Základní jednotkou příkonu je watt (W).

Vzorec příkonu P=W/t

Okamžitý elektrický příkon spočítáme jako součin elektrického napětí (U) a elektrického proudu (I). Jednotkou elektrického napětí jsou volty (V), elektrický proud se udává v ampérech (A).

Vzorec elektrického příkonu P=UI

Neplatíte moc za elektřinu?

Vyzkoušejte naši kalkulačku elektřiny a během chvíle zjistíte, zda nemůžete za elektřinu platit méně.

Zjistit hned!

Změna rezervovaného příkonu

Nejprve je třeba zažádat o změnu rezervovaného příkonu, což můžete učinit například prostřednictvím internetu, případně na pobočce, informovat se můžete také v zákaznické zóně, například na ČEZonline. Vyplníte Žádost o smlouvu, kde jako důvod uvedete změna smlouvy z důvodu změny hodnoty hlavního jističe, vyplňte také požadovanou hodnotu jističe. Smlouvu je třeba odeslat poštou, případně osobně zanést na pobočku distributora. Ten má následně 30 dnů na to, aby žádost posoudil a vyjádřil se. Do úvahy musí pochopitelně vzít také to, zda je ve vaší oblasti dostatečný příkon, který zvýšení u vás doma pokryje.

Nepřehlédněte: ČEZ Online, nebo Energie24? 

Odplombování u distributora

Distributor vám zašle zpět návrh smlouvy o připojení, která je platná jeden rok. Toto období tedy máte na to, abyste požadované změny provedli. Pokud je v dané lokalitě potřeba rozšířit nebo vybudovat nové rozvodné zařízení, pak distributor odešle zákazníkovi Podmínky připojení nebo návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení, které jsou platné tři měsíce. Zákazník musí uhradit polovinu nákladů. Zákazník se musí dále obrátit na revizního technika, který zkontroluje technickou způsobilost odběrného místa, případně provede změny. Před porušením plomb v rozvodné skříni je třeba zažádat u distributora o odplombování. Po dokončení úprav elektroinstalační firma vystaví revizní zprávu, kterou je třeba doručit distributorovi. Jeho technik přijede na místo jako poslední, aby vše prověřil a provedl konečné zapojení vyššího příkonu.

Kolik za to?

Za to, že se zvětší příkon do vašeho domu, je třeba zaplatit, a to ve výši 200 Kč za jeden Ampér u jednofázového a 500 Kč za jeden Ampér u třífázového jističe.

Přečtěte si více