Karenční lhůta

Karenční lhůta, nebo také doba, je pevně nastavený časový úsek, který musí uběhnout, aby pojišťovna kryla konkrétní riziko v případě pojistné události.

Karenční lhůta, nebo také doba, je pevně nastavený časový úsek, který musí uběhnout, aby pojišťovna kryla konkrétní riziko v případě pojistné události. Je součástí pojistných podmínek.

Pojmy

Přečtěte si více