Kategorie vozidel

Kategorie vozidel je označení pro skupinu silničních vozidel v Evropě.

Základní kategorie jsou:

L – motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly

M – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob

N – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů

O – přípojná vozidla

T – traktory zemědělské nebo lesnické

S – pracovní stroje

R – ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz