Univerzální pojištění osob

Univerzální pojištění osob je upravené smíšené životní pojištění. Jde o relativně flexibilní řešení, kdy pojistitel během pojistné doby může kdykoliv změnit termín vyplacení pojistné částky, výši a délku pojistného apod. Klient se pak může přizpůsobit vlastní finanční situaci. Výhodou je například garantovaná částka v případě smrti, daňová uznatelnost zaplaceného pojistného a garantované minimální zhodnocení finančních prostředků.

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz