Výluka z pojištění

Jde o situace, ze kterých nevzniká pojistná událost.

Výluky z pojištění jsou vždy stanovené v pojistné smlouvě. Jde o situace, ze kterých nevzniká pojistná událost. Nejčastěji se výluky řeší u úrazových pojištění. Může jít o dobrovolné výluky, které pojištění ze smlouvy odebere sám pro snížení ceny pojistného, nebo nedobrovolné, které určuje pojišťovna. Klasickým příkladem může být, že při klasickém cestovním pojištění pojišťovna nehradí extrémní sporty, pokud si jejich riziko nepřipojistíte.

Pojmy

Přečtěte si více