Výluka z pojištění

Výluky z pojištění jsou vždy stanovené v pojistné smlouvě. Jde o situace ze kterých nevzniká pojistná událost. Nejčastěji se výluky řeší u úrazových pojištění. Může jít o dobrovolné výluky, které pojištění ze smlouvy odebere sám pro snížení ceny pojistného, nebo nedobrovolné, které určuje pojišťovna. Klasickým příkladem může být, že při klasickém cestovním pojištění pojišťovna nehradí extrémní sporty, pokud si jejich riziko nepřipojistíte.

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz