Radioaktivní odpad

Radioaktivní odpad je materiál, který má radioaktivní vlastnosti a nemá již se současnými lidskými technologiemi další hodnotné využití.

Obvykle se odpad dělí podle své aktivity na nízkoaktivní (obvykle zbytky málo kontaminovaných materiálů), středně aktivní (více kontaminované materiály s větším obsahem, podle druhu možno uložit do povrchového nebo hlubinného úložiště) a vysoce aktivní (například vyhořelé jaderné palivo či zbytky po jeho přepracování).

Radioaktivní odpad se většinou ukládá do hlubinných úložišť. České jaderné elektrárny však zatím nemají žádné hlubinné úložiště. Jaderná elektrárna Dukovany a Jaderná elektrárna Temelín mají střednědobá úložiště pouze pro použité palivo (tzv. mezisklady), které samy vyprodukují.

Podobné často kladené otázky

S tématem souvisí

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz