Pojistné plnění

Pojistné plnění je částka, kterou pojišťovna vyplácí pojištěnému v případě pojistné události. Pojistné plnění je plně definováno ve smlouvě.

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz