Pojistné plnění

Pojistné plnění je částka, kterou pojišťovna vyplácí pojištěnému v případě pojistné události.

Pojistné plnění je částka, kterou pojišťovna vyplácí oprávněné osobě v případě pojistné události. Pojistné plnění je plně definováno ve smlouvě.

Pojmy

Přečtěte si více