Věřitel

Věřitel je osoba, fyzická i právnická, která jinému subjektu (dlužník) poskytuje například finanční půjčku. Jednat se může ale i o nepeněžité plnění. Tento vztah zpravidla upravuje smlouva, která mimo jiné obsahuje i datum splatnosti a sankce vůči dlužníkovi, pokud závazek včas nesplní. Nesplněnou pohledávku může věřitel žalovat u soudu, který vede až k exekuci či konkurzu.

Podobné často kladené otázky

S tématem souvisí

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz