Pojištění pro případ dožití

K čemu je dobré pojištění pro případ dožití a co kryje?

Pojištění pro případ dožití je podobné pojištění pro případ smrti. Současné životní pojistky, s výjimkou rizikového pojištění, jsou kryté na rizika dožití. Tedy když se dožijete dohodnutého věku, je vám vyplacena určitá částka. Celé pojistné tedy není nutné spotřebovat na krytí rizika smrti, ale část se odkládá i do tzv. spořící složky (kapitálové, důchodové a univerzální-variabilní životní pojištění). Tímto krokem se spoří finance do budoucna. Možná je i varianta založit si tento typ spoření s nulovou rizikovou složkou, tedy s nulovým pojistným pro případ smrti.

Pojmy

Přečtěte si více