Pojištění prvního rizika

Pojištění prvního rizika je způsob nastavení pojistného plnění.

Jde o způsob nastavení pojistného plnění. Používá se v případech, kdy nelze stanovit hodnotu pojištěné věci nebo na základě požadavků pojistníka. Jde o maximální plnění pojišťovny za všechny pojistné události nastalé v pojistném roce nebo ve sjednanném období.

Pojmy

Přečtěte si více