Pojištění zemědělských rizik

Pojištění zemědělských rizik zahrnuje:

  Pojištění plodin
  Pojištění zvířat
  Pojištění lesů

Toto pojištění pojistitele chrání v případě:

  krupobití, požáru, povodně, záplavy, vichřice, vyzimování, mrazu či sesuvu půdy
  nákazy, hromadných infekčních onemocnění, akutní otravy nebo přehřátí drůbeže
  přerušení dodávky elektrického proudu

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz