Pojištění zemědělských rizik

Pojištění zemědělských rizik zahrnuje:

Pojištění plodin
Pojištění zvířat
Pojištění lesů

Toto pojištění pojistitele chrání v případě:

krupobití, požáru, povodně, záplavy, vichřice, vyzimování, mrazu či sesuvu půdy
nákazy, hromadných infekčních onemocnění, akutní otravy nebo přehřátí drůbeže
přerušení dodávky elektrického proudu

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz