Pojištění zemědělských rizik

Toto pojištění chrání zemědělce proti mnoha rizikům, která jeho úrodě hrozí.

Pojištění zemědělských rizik zahrnuje:

Pojištění plodin
Pojištění zvířat
Pojištění lesů

Toto pojištění pojistitele chrání v případě:

krupobití, požáru, povodně, záplavy, vichřice, vyzimování, mrazu či sesuvu půdy
nákazy, hromadných infekčních onemocnění, akutní otravy nebo přehřátí drůbeže
přerušení dodávky elektrického proudu

Pojmy

Přečtěte si více