Všeobecné pojistné podmínky

Dokument, ve kterém se vymezují podmínky pojištění.

Pojistné podmínky je dokument smlouvy, ve kterém se vymezuje hlavně to, na co se pojištění vztahuje, rozsah náhrady v případě pojistné události a případné zaniknutí pojistného. Vydávají je pojišťovny a platí pro určitý typ pojištění - povinné ručení, nebo pro celé odvětví - cestovní pojištění.

Pojmy

Přečtěte si více