Všeobecné pojistné podmínky

Pojistné podmínky jsou dokument smlouvy, ve kterém se vymezuje hlavně, na co se pojištění vztahuje, rozsah náhrady v případě pojistné události a případné zaniknutí pojistného. Vydávají je pojišťovny a platí pro určitý typ pojištění - povinné ručení, nebo pro celé odvětví - cestovní pojištění.

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz