Likvidátor

Likvidátor je zaměstnanec pojišťovny, který má za úkol likvidaci pojistných událostí.

Likvidátor je zaměstnanec pojišťovny, který má za úkol likvidaci pojistných událostí. Odhaduje například způsobenou škodu, stanovuje váš nárok na odškodné a stanovuje výši pojistného plnění.

Pojmy

Přečtěte si více