Jednotky elektrického proudu

Elektrický proud

V učebnici fyziky najdete, že Elektrický proud je uspořádaný pohyb částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud se rovná celkovému množství elektrického náboje, který projde průřezem vodiče za jednotku času.

Jednotky elektrického proudu

Jako fyzikální veličina se označuje písmenem I a jednotkou je ampér (A).

Jednotka elektrického proudu je AMPÉR, značí se písmenem Ajednotky elektrického proudu
jednotky elektrického proudu
pixabay.comPodobné často kladené otázky

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz