Nová cena

Cena, vyjadřuje částku, za kterou lze v daném místě a v daném čase získat věc, nebo službu, jako zcela novou. Nemusí se nutně shodovat s pořizovací cenou za kterou klient věc pořídil.

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz