Připojištění střetu se zvěří

Střet se zvěří je jedna z nejčastějších příčin dopravních nehod v ČR.

Připojištění střetu se zvěří lze sjednat k povinnému ručení, je i součástí rizik v havarijním pojištění. Střet se zvěří je jedna z nejčastějších příčin dopravních nehod v ČR.

Pojišťovny rozlišují pojem zvíře a zvěř. Mezi zvěř standardně pojišťovny řadí jelena, daňka, lišku, divočáka, srnce, bažanta nebo zajíce. Přesný výčet zvířat řadících se mezi zvěř upřesňuje §2 zákona o myslivosti.

Připojištění se sjednává se spoluúčastí i bez. Důležité pro klienta je, zvolit správně limit plnění.

Připojištění pro případ střetu se zvěří doporučujeme pokud často jezdíte mimo město na silnicích obklopených přírodou.

S výběrem správného limitu a celkovým nastavením vašeho pojištění vám rádi a zadarmo pomůžeme.

Přečtěte si více