Úrok

Úrok je odměna, kterou získává věřiel od dlužníka za půjčku.

Úrok je odměna, kterou získává věřitel od dlužníka za půjčku. Odměna je zpravidla peněžitá a vyjadřuje se v procentech. To znamená, že věřitel půjčí dlužníkovi předem domluvený obnos a k němu přičte úrok jako odměnu za půjčení a riziko. Úrok je pak splacen (či postupně splácen) společně s půjčkou v domluveném termínu.

Přečtěte si více

Podobné často kladené otázky