Zákonné zdravotní pojištění

Základní forma zdravotní péče je financována prostřednictvím zdravotních pojišťoven.

Každý občan České republiky má právo na bezplatnou zdravotní péči. Vzniká narozením, nebo v případě cizinců, získáním trvalého pobytu. Zaniká smrti nebo prohlášením za mrtvého. Základní forma zdravotní péče je financována prostřednictvím zdravotních pojišťoven. Pojištěny jsou osoby, který mají trvalý pobyt na území ČR, nebo osoby bez trvalého pobytu, které jsou zaměstnáni zaměstnavatelem se sídlem na území ČR. Zdravotní pojištění musí odvádět:

pojištěnec, tj. zaměstnanec v pracovním poměru, osoba samostatně výdělečně činná či osoba uvedená v § 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění
zaměstnavatel
stát

Pojmy

Přečtěte si více