Oprávněná osoba

Oprávněná, nebo taky obmyšlená osoba, je člověk nebo právnická osoba, v případě vaší smrti, nebo jiné pojistné události, dostane pojistné plnění.

Oprávněná, nebo taky obmyšlená osoba, je člověk nebo právnická osoba, v případě vaší smrti, nebo jiné pojistné události, dostane pojistné plnění. Pokud tato osoba není určena, pojistné plnění dostávají osoby určené zákonem.

Pojmy

Přečtěte si více