Nadpojištění

Nadpojištění znamená, že pojistná částka je vyšší než reálná hodnota pojištěné věci.

Nadpojištění znamená, že pojistná částka je vyšší než reálná hodnota pojištěné věci. K nadpojištění by nemělo docházet. Pojistné je v případě nadpojištění vyšší, tato cesta tak není pro klienta nijak přívětivá. Pokud dojde k pojistnému plnění, pojišťovna vyplatí pouze reálnou hodnotu dané věci a za nadpojištění může i pojistné plnění zkrátit.

Pojmy

Přečtěte si více