Rozsah pojistného krytí

Rozsah pojistného krytí vymezuje řadu aspektů, na kterých se dohodnete s pojišťovnou.

Rozsah pojistného krytí je vždy ošetřen pojistnou smlouvou a jejími podmínkami. Týká se jak povinného ručení tak i havarijního pojištění.

Vymezuje:

Důvod vzniku
Vznik pojištění
Zánik pojištění
Pojistné události
Výluky z pojištění
Způsob určení pojistného plnění
Splatnost pojistného plnění

Pojmy

Přečtěte si více