Rozsah pojistného krytí

Rozsah pojistného krytí je vždy ošetřen pojistnou smlouvou a jejími podmínkami. Týká se jak povinného ručení tak i havarijního pojištění.

Vymezuje

  Důvod vzniku
  Vznik pojištění
  Zánik pojištění
  Pojistné události
  Výluky z pojištění
  Způsob určení pojistného plnění
  Splatnost pojistného plnění

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz