Časová cena

Časová cena je cena, kterou měla věc před pojistnou událostí.

Časová cena je cena, kterou měla věc před pojistnou událostí. Určí se z ceny nové po odečtení opotřebení a započítání dalších faktorů, které cenu ovlivňí.

Pojmy

Přečtěte si více