Pojistné období

Pojistné období je časové období, na které je sjednaná smlouva.

Pojistné období je časové období, na které je sjednaná smlouva. Je definováno ve smlouvě. Pokud v pojistném období dojde k pojistné události a klientovi vznikne nárok na pojistné plnění, je pojišťovna povinna ho vyplatit.

Pojmy

Přečtěte si více