Pojistná částka - limit pojistného plnění

Pojistná částka je nejvyšší částka, která může být vyplacena v rámci pojistné události. Výše pojistné částky je vždy stanovena ve smlouvě.

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz