Další jednotky elektrického proudu

Ampér je základní jednotkou měření elektrického proudu. Ampér označuje velikost procházejícího elektromagnetického proudu. Jeden ampér prochází obvodem pokud je jeho velikost toku elektrického náboje 1 coulomb za 1 sekundu. Dílčími jednotkami ampéru jsou mikroampér a miliampér.

Jednotkou náboje je již zmíněný jeden coulomb. Je to elektrický náboj, který proteče vodičem při stálém proudu jednoho ampéru za jednu sekundu.

Jednotkou kapacity je pak jeden farad. Kapacitu jednoho faradu má kondenzátor tehdy, jestliže se nábojem jednoho coulombu nabije na napětí jednoho voltu. V technické praxi se však používají pouhé zlomky faradu.

Pak tu máme Volt, který je jednotkou elektrického napětí a značí se písmenem V. Je pojmenován podle italského fyzika Alessandra Volty, vynálezce elektrického článku.

A nakonec Watt, W je hlavní jednotkou výkonu. Jednotka je pojmenována podle skotského inženýra Jamese Watta. 1 watt je výkon, při němž se vykoná práce jednoho joulu za jednu sekundu.

Podobné často kladené otázky

S tématem souvisí

Objevte více v Magazínu Kalkulátor.cz